SQL SERVER’ da VERİ TİPLERİ

Konuyu Okuyanlar (0 kayıtlı üye )

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Sql Server verileri çeşitli türleri ile saklamak için,çeşitli veri tipleri sunmaktadır.Bu veriler metinsel, tarihsel, sayısal ve parasal tipte olacağı gibi görüntü, XML tabanlı ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş tipte de olabilmektedir.
– Kesin Sayısal Değişkenleri ( Exact Numerics) = bigint, bit, decimal, int, money, numeric, smallint, smallmoney, tinyint

– Yaklaşık Sayısal Değişkenleri ( Approximate Numerics ) = float, real

– Tarih ve Zaman Değişkenleri ( Date and Time ) = date, datetime, datetime2, datetimeoffset, smalldatetime, time

– Karakter Değişkenleri ( Character Strings ) = char, varchar, text

– Unicode Karakter Değişkenleri ( Unicode Character Strings ) = nchar, nvarchar, ntext

– Binary Değişkenleri ( Binary Strings ) = binary, varbinary, image

– Diğer Sql Değişkenleri ( Other Data Types ) = cursor, hierarchyid, sql_variant, table, timestamp, uniqueidentifier, xml

Şimdi sırasıyla bu değişkenlere ve özelliklerine bakalım, böylelikle hangi değişken hangi aralıkta ve ne değerleri alıyor bellekte kendine ne kadar yer açıyor bunları öğrenmiş olacağız.Kesin Sayısal Değişkenleri ( Exact Numerics)

bit
: 1 bayt yer tutar. Alacağı değer 1 yada 0 ‘dır. Yani true ya da false. C# ‘ta ki bool veri tipine karşılık gelir.

tinyint : 1 bayt yer tutar. 0 ile 255 arasında ki tam sayıları tutar. C# ‘ta ki byte veri tipine karşılık gelir.

smallint : 2 bayt yer tutar. -32.768 ile 32.767 arasında ki tam sayıları tutar. C# ‘ ta ki short tipine karşılık gelir.

int : 4 bayt yer tutar. -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında ki tam sayıları tutar. C# ‘ta ki kullanımında değişkenin adı gene aynıdır.

bigint : 8 bayt yer tutar. -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında ki tam sayıları tutar. C# ‘ ta ki long tipine karşılık gelir.

smallmoney : 4 bayt yer tutar. -214.748,3648 ile 214.748,3647 arasında ki ondalık sayıları tutar. Virgülden sonrasında 4 basamak daha yer alır. Ücret ile ilgili değişken tiplerinde bu türü kullanabilirsiniz. C# ‘ta temel olarak karşılığı yoktur ama aynı işlemleri decimal ile yapabilirsiniz.

money : 8 bayt yer tutar -922.337.203.685.477,5808 ile 922.337.203.685.477,5807 arasında ki ondalık sayıları tutar. smallmoney veri tipinde ki gibi virgül sonrasında 4 basamak daha alır. Ücret ile ilgili değişken tiplerinde bu türü kullanabilirsiniz. C# ‘ta temel olarak karşılığı yoktur ama aynı işlemleri decimal ile yapabilirsiniz.

Yaklaşık Sayısal Değişkenleri ( Approximate Numerics )

float
: ihtiyacınız olan alana göre bayt olarak kendi değer alır. Yani kaplayacağı alanı siz belirlersiniz. Kullanımı : float(N) burada ki N size ihtiyacınız olacak bayt boyutunu belli eder. float(5) derseniz 5 baytlık bir alan kaplar. Bu değişken içine aldığı sayıyı otomatik olarak yuvarlar böylece yaklaşık bir sayısal veri tutmuş olur. C# ‘ta ki kullanımı double ‘ dir.

real : 4 bayt yer tutar. Aynı zamanda float(24) ile aynı değerleri tutabilir. Dolayısıyla bazı yerlerde float olarak tanımlanması bellekte boş yer tutulmasının önüne geçebilir. 3.40E+38 ile -1.18E-38, 0 ve 1.18E-38 ile 3.40E+38 arası ondalık sayıları tutabilirsiniz. C# ‘ta ki eşdeğeri Single ‘dır.

Tarih ve Zaman Değişkenleri ( Date and Time )

date
: 3 bayt yer tutar. YYYY-MM-DD yani YIL – AY – GÜN şeklinde tarihi tutar. 0001-01-01 ile 9999-12-31 arasında ki tarih bilgilerinizi sorunsuzca bu veri tipinde verebilirsiniz.

datetime : 8 bayt yer tutar. YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.mmm] yani YIL – AY – GÜN SAAT:SANİYE:SALİSE.MİLİSALİSE şeklinde tarihi tutar.

datetime2 : DateTime veri tipinden tek farkı daha hassas veri tiplerini tutmasıdır. Yani bu tip ile daha detaylı veri tutarsınız. YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]

time : Sadece saat bilgisini hh:mm:ss[.nnnnnnn] şeklinde tutar. 00:00:00.0000000 ile 23:59:59.9999999 arası değer alır.

datetimeoffset : datetime2 ile yapısı aynıdır, tek farkı bu veri tipinin diğerinden farklı olarak ülkelere göre tarihi tutmasıdır. (bakınız GMT) YYYY-MM-DD hh:mm:ss[. nnnnnnn] [{+|-}hh:mm] şeklinde tarihi tutar

Karakter Değişkenleri ( Character Strings )

char
: char(n) şeklinde kullanılır. N baytı temsil eder ve ihtiyacımıza göre genişletebiliriz. 1 ile 8000 arasında ki değerleri tutar.

varchar : char ile aynı yapıdadır. varchar(MAX) şeklinde tanımlanırsa maksimum 8000 karakter değil maksimum değer olan 2,147,483,647 karakter veri girilebilir.

text : varchar(MAX) ile aynı görevdedir. Uzun yazılarınızı bu veri tipinde barındırabilirsiniz.

Unicode Karakter Değişkenleri ( Unicode Character Strings )

nchar
: char ile aynı yapıdadır. Tek farkı ise , char’ın aksine UniCode karakterleri dediğimiz karakteri de üzerinde barındırabilmesidir. (Unicode Karakterler) . 1-4000 arası değer tutar.

nvarchar : varchar ile kullanımı aynıdır. Tek farkı UniCode karakterleri dediğimiz karakteri de üzerinde barındırabilmesidir. (Unicode Karakterler) . 1-4000 arası değer tutar.
 
Üst Alt