SQL Matematiksel Fonksiyonlar

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Sql‘ de verilen bir sayıyı üzerinde hesaplamaları yaparak tekrar geriye bir sayı değeri döndüren fonksiyonlardır. Bu yazımızda Sql’ de kullanılan ABS(), CEILING(), FLOOR(), PI(), POWER(), RAND(), ROUND(), SIGN(), SQRT(), SQUARE(), ISNUMERIC() fonksiyonlarının ne amaçla kullanıldığını görerek bu fonksiyonlarla ilgili örnekler oluşturacağız.


SQL – ABS() Fonksiyonu​

Verilen sayının mutlak değerini geriye döndürür. Yani sayının pozitif halini geri döndürür.


1
2
3
4
5

SELECT ABS(-5.1),
ABS(7),
ABS(0)
Ekran Çıktısı:

SQL – CEILING Fonksiyonu​

Verilen ondalık sayıyı en yakın üstüne yuvarlar.


1
2
3
4
5

SELECT CEILING(3.001),
CEILING(7.999),
CEILING(-2.123)
Ekran Çıktısı:

SQL – FLOOR() Fonksiyonu​

Tabana yuvarlama işlemi yapar. Yani girilen sayının yakın en küçük tam sayıya yuvarlanmasını sağlar.


1
2
3
4
5

SELECT FLOOR(3.001),
FLOOR(7.999),
FLOOR(-2.123)
Ekran Çıktısı:

SQL – PI() Fonksiyonu​

Matematikteki pi (Π) sayısını verir.

SQL – POWER() Fonksiyonu​

Verilen sayının, verilen değerde üssünü almak için kullanılır. Örnek olarak

23 = 2 x 2 x 2 =8

SQL- RAND() Fonksiyonu​

0-1 aralığında rastgele sayı üretmek için kullanılır.Uygulamalarımızda belli aralıklarda rastgele sayı üretmemiz gerekebilir. Örnek olarak 1-100 arası rastgele sayı üretmeye ihtiyaç duyduğumuzu varsayalım. Böyle bir durumda SQL komutu aşağıdaki gibi yazılabilir.


1
2
3

SELECT FLOOR(RAND()*100+1)
Ekran Çıktısı:

SQL -ROUND() Fonksiyonu​

Verilen ondalıklı sayının virgülden sonra kaç basamak yuvarlanacağını belirleyebileceğiniz fonksiyondur. Bu fonksiyon 2 parametre ile kullanılabileceği gibi 3 parametre ile de kullanılabilir.

Birinci parametre yuvarlanacak olan sayıdır. İkinci parametre kaç basamağa yuvarlanacağıdır. Üçüncü parametre ise yuvarlama mı? Kırpma mı yapılacağı ile ilgilidir.

Örneklerle açıklayalım.

Yuvarlama değeri negatif girilirse sayının tam kısmı yani virgülün solundaki kısımda yuvarlanacaktır.

SQL – SIGN() Fonksiyonu​

Bu fonksiyon veriye ait işaret bilgisini geriye döndürür.

Değer negatifse -1,

pozitifse 1,

Sıfırsa 0
değeri dönecektir.

Örnek:


1
2
3
4
5

SELECT SIGN(-56),
SIGN(25),
SIGN(0)


SQL – SQRT() Fonksiyonu​

Verilen sayının karekökünü alır.

SQL – SQUARE() Fonksiyonu​

Verilen sayının karesini döndüren fonksiyondur.

SQL – ISNUMERIC() Fonksiyonu​

Verilen değerin sayısal olup olmadığı bilgisini elde etmek için kullanılır. Sayısal ise geriye “1″ değeri dönecektir. Veri sayısal değilse “0” değeri dönecektir.

Örnek:


1
2
3
4

SELECT ISNUMERIC('10'),
ISNUMERIC('10A')
Ekran Çıktısı:

 
Üst Alt