PHP Veri Tipleri

Konuyu Okuyanlar (0 kayıtlı üye )

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0

PHP değişkenlerinde aşağıdaki veri tiplerine ait değerler saklanmaktadır.

 • “boolean“
 • “integer“
 • “double” (tarihsel sebeplerle float durumunda “double” döndürülür)
 • “string“
 • “array“
 • “object“
 • “resource“
 • “NULL“
 • “unknown type”
ÖRNEKLER:
boolean


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php
$durum=true;

if($durum==true)
echo "durum true olarak işaretlenmiş";

?>


integer


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php
$x = 5;
$y = 4;
$sonuc= $x + $y;
echo $sonuc;

?>


double


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

$ucret=15.75;
$kdv=1.18;
$toplam=$ucret*$kdv;

echo $toplam;

?>


string


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php

$isim="merhaba dünya";

echo $isim;

?>


array


1
2
3
4
5
6
7

<?php

$dizi=[20,"merhaba",true,12.70];

print_r($dizi);


object


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<?php
class Kisi{
public $ad;
public $soyad;
function adSoyadGetir(){
return $this->ad." ".$this->soyad;
}
}


$kisi1=new Kisi();
resource

Özel kaynaklar tarafından oluşturulan ham veriler için kullanılır. Örn. ftp bağlantısından gelen dosyalar, grafik kütüphanesi ile oluşturulan resim belgesi vs.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<?php
header("Content-Type: image/png");
$im = @imagecreate(500, 100)
or die("Cannot Initialize new GD image stream");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 0);
$text_color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
imagestring($im, 5, 150, 40, "YAZILIMBILISIM.NET", $text_color);
imagedestroy($im);

//$im dosyasının resource tipindedir.
NULL

Bir değişken NULL türündeyse:

 • Kendisine NULL sabiti atanmış demektir.
 • Kendisine herhangi bir değer atanmamış demektir.
 • unset() işlevine aktarılmış demektir.

1
2
3
4
5
6

<?php
$isim=NULL;

echo $isim;//değer görünmemektedir.unknown type :dosya açıldığında yada oluşturulduğunda resource tipinde alınmaktadır. dosya kapatıldıktan yada bellekten boşaltıldıktan sonra php unknown tipinde değer döndürmektedir.


1
2
3
4
5
6
7

<?php
$f = fopen('https://placeholdit.imgix.net/~text?txtsize=33&txt=350×150&w=350&h=150','r');
echo gettype($f); // resource
fclose($f);
echo gettype($f); // unknown
 
Üst Alt