Java Örnekleri

Konuyu Okuyanlar (0 kayıtlı üye )

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu yazı, bir profesyonel gibi Java öğrenmenize yardımcı olacaktır. Basit Java ve ileri Java kavramları ve Java programlama örnekleri ile ilgili Java programlama deyimlerini rahatlıkla öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu Java Örnekleri ile başlangıç seviyesinden ileri konulara kadar sistematik bir sırayla yer almaktadır. Java örneklerini Eclipse yada Netbeans programı ile yazıp hemen çalıştırabilirsiniz.


İster Java programlamayı öğrenmek isteyen bir üniversite öğrencisi olun ister Java’da bir uygulama oluşturmak için gelişmiş Java konularını öğrenen bir şirket çalışanı olun, bu Java Örnekleri, öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Java Örnekleri​Örnek 1: Java Merhaba Dünya Yazdırma [basit]


1
2
3
4
5
6
7
8
9

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Merhaba Dünya!");
}

}


Örnek 2: İki Sayının Toplamını Hesaplama [basit]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {


public static void main(String[] args) {

int sayi1 = 10;
int sayi2 = 20;

int toplam = sayi1 + sayi2;

System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
}

}


Örnek 3: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamı [basit]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {


public static void main(String[] args) {

Scanner reader = new Scanner(System.in);

System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: ");
int sayi1 = reader.nextInt();
System.out.print("İkinci Sayıyı Girin: ");
int sayi2 = reader.nextInt();

int toplam = sayi1 + sayi2;

System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
}

}


Örnek 4: Sayının bölümünü ve kalanını yazdırma [basit]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int sayi = 25, bolen = 4;

int bolum = sayi / bolen;
int kalan = sayi % bolen;

System.out.println("İşlem:"+sayi+"/"+bolen);
System.out.println("Bölüm = " + bolum);
System.out.println("Kalan = " + kalan);
}
}


Örnek 5: Java artık yıl hesaplayan program [if else]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int yil = 2018;
boolean artik = false;

if(yil % 4 == 0)
{
if( yil % 100 == 0)
{
if ( yil % 400 == 0)
artik = true;
else
artik = false;
}
else
artik = true;
}
else
artik = false;

if(artik)
System.out.println(yil + " artık yıldır.");
else
System.out.println(yil + " artık yıl değildir.");
}
}


Örnek 6: Kullanıcının girdiği sayı negatif, pozitif yada 0 (sıfır) mı? [if else]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");

double sayi = reader.nextInt();
// sayı 0 dan küçükse negatif
if (sayi < 0.0)
System.out.println(sayi + " Negatiftir.");

// 0'dan büyükse pozitif
else if ( sayi > 0.0)
System.out.println(sayi + " Pozitiftir.");

// aksi durumda yani 0'a eşitse
else
System.out.println(sayi + " Sıfırdır.");
}
}


Örnek 7: İkinci dereceden denklemin köklerini bulan java örneği [if else]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("(ax²+bx+c) ikinci dereceden bir denklemdir.\n Denklemdeki sabitleri aşağıdaki gibi sırayla girin");

System.out.print("a değerini giriniz :");
double a = sc.nextInt();
System.out.print("b değerini giriniz :");
double b = sc.nextInt();
System.out.print("c değerini giriniz :");
double c = sc.nextInt();
//diskriminant (delta)
double delta = (b * b) - (4 * a * c);

if (delta > 0){
double x1 = ((-1 * b) - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
double x2 = ((-1 * b) + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
System.out.println("x1= " + x1 + " x2= " + x2);
}
if (delta < 0){
System.out.println("Denklemin Gerçel Kökü Yoktur.");
}
if (delta == 0){
double x = (-1 * b) / (2 * a);
System.out.println("Çakışık kökü var x1= x2= " + x);
}

}
}


Örnek 8: Sayının kuvvetini hesaplayan java örneği [for]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int taban = 3, kuvvet = 4;

long sonuc = 1;

for (;kuvvet != 0; --kuvvet)
{
sonuc *= taban;
}

System.out.println("CEVAP = " + sonuc);
}
}


Örnek 9: Tek sayıların toplamını yazdıran program [for, if]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

// Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
Scanner reader = new Scanner(System.in);

System.out.print("Bir Sayı Girin: ");

// nextInt() metodu ile tam sayı türünde değer okuması yapılır.
int n = reader.nextInt();

int toplam = 0;

for(int i = 1; i <=n; i++){
if(i%2!=0){
toplam += i;
//System.out.println(i);
}
}
System.out.println("Tek Sayıların Toplamı = "+ toplam);
}
}


Örnek 10: 1-100 arasındaki asal sayıları yazdıran java programı [for, if]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int sayac = 0;
for(int sayi=2;sayi<=100;sayi++)
{
int kontrol = 0;
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
if (sayi % i == 0)
{
kontrol = 1;
break;
}
}

if(kontrol==0)
{
System.out.print(sayi+"\n");
sayac++;
}
}
}
}


Örnek 11: Java sayının ters çeviren program [for]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int sayi = 1234, tersi = 0;
int yedek=sayi;

for(;sayi != 0; sayi /= 10) {
int basamak = sayi % 10;
tersi = tersi * 10 + basamak;
}
System.out.println("Sayının : " + yedek);
System.out.println("Sayının Tersi: " + tersi);
}
}


Örnek 12: Java sayının faktöriyelini hesaplama örneği [for]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");

int num = reader.nextInt();
long faktoriyel = 1;
for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
faktoriyel *= i;
}
System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
}
}
Örnek 13: Fibonacci sayılarını yazdıran java örneği [for]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");

int num = reader.nextInt();
int t1 = 0, t2 = 1;
System.out.print(num + "Sayısının Fibonacci Sayıları: ");

for (int i = 1; i <= num; ++i)
{
System.out.print(t1 + " + ");

int toplam = t1 + t2;
t1 = t2;
t2 = toplam;
}
}
}
Örnek 14: Sayının kuvvetini hesaplayan java örneği [while]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int taban = 3, kuvvet = 4;

long sonuc = 1;

while (kuvvet != 0)
{
sonuc *= taban;
--kuvvet;
}

System.out.println("CEVAP = " + sonuc);
}
}
Örnek 15: Java EKOK bulma [while, if]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int n1 = 48, n2 = 160, ekok;

ekok= (n1 > n2) ? n1 : n2;

while(true)
{
if( ekok % n1 == 0 && ekok % n2 == 0 )
{
System.out.printf("%d ve %d sayılarının EKOK'u %d dir.", n1, n2, ekok);
break;
}
++ekok;
}
}
}


Örnek 16: Java EBOB bulma [while, if]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int n1 = 27, n2 = 153, ebob = 1;

while(n1 != n2)
{
if(n1 > n2)
n1 -= n2;
else
n2 -= n1;
}

System.out.println("EBOB = " + n1);

}
}


Örnek 17: Sayının basamakları toplamını yazdıran java örneği [while]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int num = 12345;
System.out.println("Sayı : " + num);

int toplam=0;

while(num != 0)
{
toplam=(num%10)+toplam;
num /= 10;
}

System.out.println("Basamak Toplamı: " + toplam);
}
}
Örnek 18: 0 Girene Kadar Girilen Sayıları Toplayan Java Programı [do while]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
// Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
Scanner reader = new Scanner(System.in);
int num;
int toplam=0;

do{

System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
num = reader.nextInt();
toplam+=num;

}while(num != 0);

System.out.println("Sayının Basamak Sayısı: " + toplam);
}
}


Örnek 19: Kullanıcının Girdiği Çift ve Tek Sayıları Toplayan Java Programı [do while]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
// Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
Scanner reader = new Scanner(System.in);
int num;
int ctoplam=0,ttoplam=0;

do{

System.out.print("Bir Sayı Girin: ");
num = reader.nextInt();

if(num%2==0)
ctoplam+=num;
else
ttoplam+=num;

}while(num != 0);

System.out.println("Tek Sayı Toplamı : " + ttoplam);
System.out.println("Çift Sayı Toplamı: " + ctoplam);
}
}


Örnek 20: Java Metot Çağırma [method]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
birinci();
birinci();
ikinci();
}

public static void birinci() {
System.out.println("Merhaba Dünya");
}

public static void ikinci() {
birinci();
birinci();
}

}


Örnek 21: Java İkilik Sekizlik Dönüştürme Programı [method]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
long binary = 101001;
int sekizlik = ikilikSekizlikDonustur(binary);
System.out.printf("%d (ikilik) = %d (sekizlik) \n", binary, sekizlik);
/************************/
sekizlik=765;
binary=sekizlikIkilikDonustur(sekizlik);
System.out.printf("%d (sekizlik) = %d (ikilik) \n", sekizlik, binary);
}

public static int ikilikSekizlikDonustur(long ikilikSayi)
{
int sekizlikSayi = 0, onlukSayi = 0, i = 0;

while(ikilikSayi != 0)
{
onlukSayi += (ikilikSayi % 10) * Math.pow(2, i);
++i;
ikilikSayi /= 10;
}

i = 1;

while (onlukSayi != 0)
{
sekizlikSayi += (onlukSayi % 8) * i;
onlukSayi /= 8;
i *= 10;
}

return sekizlikSayi;
}

public static long sekizlikIkilikDonustur(int sekizlikSayi)
{
int onlukSayi = 0, i = 0;
long ikilikSayi = 0;

while(sekizlikSayi != 0)
{
onlukSayi += (sekizlikSayi % 10) * Math.pow(8, i);
++i;
sekizlikSayi/=10;
}

i = 1;

while (onlukSayi != 0)
{
ikilikSayi += (onlukSayi % 2) * i;
onlukSayi /= 2;
i *= 10;
}

return ikilikSayi;
}

}


Örnek 22: Java Onluk Sistemdeki Sayıyı İkilik Sisteme Çeviren Program [method]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

public class JavaOrnekleri {

static public void binaryDonustur(int sayi){
int binary[] = new int[40];
int index = 0;
while(sayi > 0){
binary[index++] = sayi%2;
sayi = sayi/2;
}
for(int i = index-1;i >= 0;i--){
System.out.print(binary);
}
}

public static void main(String a[]){

System.out.print("1234: ");
binaryDonustur(1234);
System.out.print("\n18: ");
binaryDonustur(18);
System.out.print("\n");
}
}


 
Üst Alt