SABİT Forum Genel Kuralları

Durum
Konu ilgili moderatör tarafından kapatılmıştır.

Tolga

Olwa.Net Ceo
Administrator
Olwa.Net Forum Genel Kuralları

TEMEL KURALLAR

(1) Bu kuralların amacı ; forumun genel işleyişini ve üyelerinin forum içerisindeki her türlü paylaşımı kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.

Kapsam
(1) Bu kuralların kapsamı; forum genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.

Tanımlamalar
(1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları oLwa.Net'i ifade eder.

(2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder.Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.

Üyelerin sorumluluğu
(1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden ve paylaşımlarından sorumludur.

(2) Üyelerin forumda belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
(1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı

(1) Forumda bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Forumdaki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

üyenin iletisi silinerek uyarılır.Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
(1) Her üye ; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.

(2) Bu yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
(1) Forumda yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı
(1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki kurallara aykırı hareket eden üye 5 ile 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
(1) Üye, forumdaki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.

(2) Üye, forumda bir konu içerisinde art arda 2 veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir.Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

ATATÜRK ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
(1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN'a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz,paylaşım yapılamaz,ticari eylemde bulunulamaz.

(2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları,devlet büyükleri,siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz,ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.

(3) Belirtilen 3 maddelik kurala aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

FORUM DÜZENİ

Yanlış kategoride açılan konular
(1) Forumda uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.

Üyelik bilgilerinin paylaşılması
(1) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde; hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırının ve hakaret fiilinin gerçekleşmesi
(1) Forumda diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesine aykırı;hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;

üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve ye 5 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler
(1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler forum genel kuralları dairesinde belirtilir.

a) Yukarıdaki kurallara göre forumdan haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, info@olwa.net gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin forum kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını taleb edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya forum kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler
(1) Hiçbir üye forum dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:

a) Avatar
b) İmza
c) Üye profil kısımları
d) Forum geneli mesajlaşma alanları

(2) Hiçbir üye forum dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu kuralların 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması
(1) Forumda birden fazla ( multi ) üyeliğe sahip olunamaz .Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; forumdan uzaklaştırılır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar
(1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.

(2) Yukarıdaki kural yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
(1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

Ticarî faaliyetlere atanmış kurallar;
(1)
Her üye yaptığı ticaretten bizzat sorumludur.
İllegal site, yazılım, program vb satışların yapılması yasaktır.

Bu kurala uymayip göz ardı eden üyeye 10 ila 30 gün süreyle olmak şartıyla uyarı cezası verilecektir.

- Bu kurallar doğrultusunda hiçbirine uymayan kullanıcı şüphesiz süresiz uzaklaştırılıp forumla ilişiği kesilecektir. İyi Forumlar dileriz..
 
Son düzenleme:
Durum
Konu ilgili moderatör tarafından kapatılmıştır.
Üst