C# Telefon Rehberi (Linq To SQL Classes)- Select – Insert – Update -Delete

Konuyu Okuyanlar (0 kayıtlı üye )

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu örneğimizde Linq To SQL Classes kullanarak basit bir telefon rehberi uygulaması yapacağız. Örneğimizde Sql Server veritabanı bağlantısı kullanacağız. Form görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır.
linqtosql1

Örneğimizde “dbRehber” isimli veritabanını ve içindeki “kisiler” tablosunu kullanacağız.

linqtosql2

Daha sonra Solution Explorer penceresinde projemizin üzerinde sağ tıklayarak “Add-New Item” diyoruz.Karşımıza çıkan pencereden LINQ to SQL Classes seçip Add diyoruz.

linqtosql3

Projemizde Ekle, Güncelle ve Sil butonları bulunmakta. Ayrıca datagridview üzerine tıklandığında textboxlara ilgili verilerin gelmesi sağlanmaktadır. Üst tarafta bulunan textboxta ise isme göre arama işlemi yapılmaktadır. Arama işlemi textbox_changed olayında yazılmıştır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace rehberv1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

DataClasses1DataContext db;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext();
dataGridView1.DataSource = db.tblKisilers;
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
string aranan = textBox1.Text;
var query = from k in db.tblKisilers
where k.ad.Contains(aranan)
select k;
dataGridView1.DataSource = query;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //insert
{
DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext();
tblKisiler yenikisi = new tblKisiler();
yenikisi.ad = textBox2.Text;
yenikisi.soyad = textBox3.Text;
yenikisi.telefon = textBox4.Text;
db.tblKisilers.InsertOnSubmit(yenikisi);
db.SubmitChanges();
dataGridView1.DataSource = db.tblKisilers;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) //update
{
db = new DataClasses1DataContext();
int sayi =Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
var guncelle = db.tblKisilers.Where(w => w.id == sayi).FirstOrDefault();
guncelle.ad = textBox2.Text;
guncelle.soyad = textBox3.Text;
guncelle.telefon = textBox4.Text;
db.SubmitChanges();
dataGridView1.DataSource = db.tblKisilers;
}

private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) //delete
{
db = new DataClasses1DataContext();
int sayi = Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
var sil = db.tblKisilers.Where(w => w.id == sayi).FirstOrDefault();
db.tblKisilers.DeleteOnSubmit(sil);
db.SubmitChanges();
dataGridView1.DataSource = db.tblKisilers;

}
}
}
 
Üst Alt